Zarząd

Prezes

Przemysław Miros

V-ce Prezes d/s organizacyjnych

Piotr Bartha

V-ce Prezes d/s szkoleniowych

Piotr Wachnik

Komisja Rewizyjna

Urszula Lichniak
Piotr Czartoryski
Kamil Bartosiński